среда, 16. април 2014.

OTVORENO PISMO PROFESORA REKTORU UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU MITRU NOVAKOVIĆU I PROREKTORU STEVANU TRBOJEVIĆU


 

Nastavnici i saradnici Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu - na javnoj raspravi posvećenoj krizi Univerziteta i statusu Filozofskog fakulteta, a koju su organizovali 14. marta 2014 g. - donijeli su zaključke i na osnovu njih istakli zahtjeve Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske o smjeni rektora Mitra Novakovića, prorektora Stevana Trbojevića, odnosno rektorskog kolegijuma u cjelini.

Isti dan, prorektor Stevan Trbojević - da bi prikrio činjenicu da se ni on, a ni Rektorat nisu odazvali da prisustvuju javnoj, slobodnoj i demokratskoj akademskoj raspravi na Filozofskom fakultetu kao najvećem fakultetu na Univerzitetu - dao je izjavu medijima. Sve što je Stevan Trbojević izjavio potpuna je neistina sračunata da prijetnjama Etičkim komitetom, disciplinskim postupcima i suspenzijom nastavnika koji su učestvovali u javnoj raspravi na Filozofskom fakultetu izazove strah. A zahtjeve o ostavci rektorskog kolegijuma Stevan Trbojević i Rektorat, čiji je on portparol, željeli bi da ućutkaju, tako što bi nastavnike koji to traže, odnosno sve one koji su govorili na javnoj raspravi po kratkom postupku - otpustili! Takvo ponašanje i jeste najbolja ilustracija bahatosti i uzurpacije legalnih akademskih i demokratskih procedura na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu na koje je ukazala javna rasprava.

Prorektor Trbojević nadalje niže besmislice pa tvrdi da je po Zakonu o visokom obrazovanju rektor odgovoran za funkcionisanje Univerziteta i da bez njegove saglasnosti na Univerzitetu i fakultetima kao organizacionim jedinicama Univerziteta ne mogu biti održavani javni skupovi. Rektor jeste odgovoran, ali zapravo se jedino o tome i radi što rektor svojim postupcima ne pokazuje odgovornost, već se, nasuprot, ponaša neodgovorno.

Trbojevićeva prvorazredna besmislica jeste tvrdnja da se bez rektorove saglasnosti po zakonu ne mogu održavati javni skupovi. Skupovi o kojima je riječ nisu političke ili neke druge vanununiverzitetske prirode, već ozbiljne, stručne i argumentovane rasprave nastavnika i saradnika kojima niko ne može uskratiti pravo na slobodu kritičkog govora o pitanjima akademskog života i institucije u kojoj rade. Bar ne u demokratskim društvima. Ni u kakvom zakonu takva odredba ne postoji, izuzev u Trbojevićevoj glavi koja bi da nastavi uspješnu višegodinju manipulaciju Univerzitetom. Zapravo, osim kod Trbojevića tako nešto je postojalo jedino još u totalitarnim režimima, nacističkim i fašističkim prije svega.

S obzirom na činjenicu da nas je prorektor Stevan Trbojević javno apostrofirao kao grupu profesora koja je organizovala javnu raspravu, a pri tom je, imenujući nas nekakvom grupom, pokušao da obmane javnost da se radi o profesorima koji se bave nečim što je nedozvoljeno - izjavljujemo sljedeće.

Grupa profesora koju pominje Trbojević sačinjava Komisiju za strateški razvoj Filozofskog fakulteta i nju sačinjavaju dekan, dva prodekana i pet rukovodioca katedri. Odgovornost Komisije je upravo u analizi naučnog i nastavnog procesa, kao i davanju prijedloga za otklanjanje smetnji u njegovom unapređenju. Komisija je ne samo utvrdila nelegalnost i nelegitimnost rektorskog kolegijuma, a zatim i brojne štetočinske postupke u prvom redu prorektora Trbojevića, koji urušavaju temeljne akademske i demokratske principe univerziteta, te predložila Nastavno-naučnom vijeću Filozofskog fakulteta održavanje najšire javne rasprave o krizi Univerziteta u Istočnom Sarajevu i statusu Filozofskog fakulteta. Vijeće je prijedlog Komisije po drugi put podržalo, prihvatilo sve razloge i objašnjenja i rasprava se održala.

Nakon održane javne rasprave prorektor Stevan Trbojević poziva medije da nas pitaju "šta smo radili za vrijeme rata", kao da je učešće u ratu pretpostavka izbora univerzitetskih profesora! A pri tom prenebregava činjenicu da među potpisnicima zahtjeva ima i onih koji su matičari i prvi nastavnici obnovljenog Univerziteta i Filozofskog fakuleteta ne samo u Istočnom Sarajevu nego i u Banjaluci. Moguće da je vannaučni rad tokom rata najvažnija stručna i naučna pretpostavka izbora Stevana Trbojevića na Univerzitetu. Jer očigledno skrivajući, odnosno ne objavljujući svoje biografske, stručne i naučne reference na sajtu Univerziteta, što je, inače, obavezujuće za sve nastavnike Univerziteta – Trbojević jasno ukazuje da njegove stručne i naučne reference vjerovatno nisu za javno pokazivanje. Jedan od potpisnika zahtjeva nudi prorektoru Trbojeviću i cijelom rektorskom kolegijumu samjeravanje samo svoje sa cijelom njihovom naučnom bibliografijom!

Iz navedenog jasno proističe da mi uopšte i ne znamo ko je Stevan Trbojević, jer je Trbojević izgleda jedini nastavnik na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu koji nije dao javnosti na uvid svoje stručne i naučne reference. I takav čovjek bi da dijeli moralne lekcije profesorima univerziteta! Zato se mi pitamo: otkud je Stevan Trbojević uopšte došao? Kažu da je prije dolaska na Univerzitet u Istočnom Sarajevu radio na gastroenterološkoj klinici u Novom Sadu.

Da li, prorektore Trbojeviću, možete javno da nam navedete razloge zašto ste napustili novosadsku kliniku? Ili biste možda željeli da se mi zainteresujemo i provjerimo neke navode finasijske prirode koji se pominju u razgovorima na Univerzitetu? Vjerujemo da je korektnije da Vama pružimo mogućnost da Vi to prvi uradite.

Univerzitetska i šira javnost odavno je upoznata sa činjenicom da stvarni rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu nije Mitar Novaković, već Stevan Trbojević, zli duh Univerziteta kako su ga neki mediji nazvali, kome je rektor prepustio i dozvolio da bahato rukovodi sjednicama organa Univerziteta, manipuliše njenim odlukama tako što prisiljava Senat Univerziteta da donosi pravilnike koji nezakonito supstituišu sve zakonske akte po kojima je Univerzitet obavezan da postupa, uvredljivo se ponaša prema kolegama i u javnu akademsku komunukaciju uvodi nepristojan, ulični rječnik, a da pri tom ne zna ni elementarna uzuse ne samo jezičke kulture.

U osnovi, Stevan Trbojević upropaštava Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Ipak, to što Stevan Trbojević stvarno rukovodi Univerzitetom ne oslobađa odgovornosti rektora Mitra Novakovića. Štaviše, to je koliko znamo jedini rektor Univerziteta u Evropi kojeg je ispitivala policija (5. februar 2013), a da univerzitetska javnost uopšte nije obavještena o čemu se radi. Da li je rektor napravio krivično ili neko drugo kažnjivo djelo? Pa ako jeste zašto nije odgovarao, zašto o tome nije obavijestio univerzitetsku javnost? S druge strane, ako rektor nije kriv, takođe bismo morali da znamo, jer bi to onda bio razlog da cijeli Univerzitet protestuje protiv kriminalizacije njegovog prvog čovjeka. Sve što znamo jeste to da je portparol Centra javne bezbjednosti tada izjavio da će taj predmet biti ustupljen nadležnom tužilaštvu na daljni rad i postupanje. Od tada javnost ništa ne zna ni o daljnem radu, a ni postupanju nadležnog tužilaštva.

Rektore Mitre Novakoviću, prorektore Stevane Trbojeviću i ministre Ministarstva za prosvjetu i kulturu RS, odgovorite javnosti: da li rektor koga privodi policija može i dalje da bude rektor? Ovako proizlazi da je policijsko privođenje preporuka za izbor rektora na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Koji su razlozi da je rektor Mitar Novaković dozvolio prorektoru Stevanu Trbojeviću da rukovodi Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, to samo on zna, ali bez obzira što mi znamo da iza svega na Univerzitetu, pa i iza nepismenih dopisa rektora Filozofskom fakultetu, koja vrve logičkim i gramatičkim besmislicama, stoji rukopis prorektora Stevana Trbojevića, mi nemamo druge mogućnosti nego da to pripišemo i potpisniku rektoru Mitru Novakoviću.

Tako u najnovijem dopisu našem fakultetu (7. mart 2014) čitamo da rektor kazuje da ne postoji nijedan akt Filozofskog fakulteta koji nije "procesuiran". Rektor ne zna da se procesuirati odnosi jedino, uvijek i samo na nešto što se mora podvrći sudskoj proceduri. Da li to rektor Novaković misli da je Rektorat sud koji procesuira akte fakulteta? Žalosno je da rektor ne zna da procesuirati i staviti u proceduru nije jedno te isto. Da ne govorimo o tome da se dekanu Filozofskog fakulteta rektor nepismeno obraća sa g-đo, nevješto prikrivajući nipodaštavanje time što izbjegava uobičajeno uljudno akademsko obraćanje koje pretpostavlja oslovljavanje sa: poštovani dekane ili profesore...

S druge strane, mi od prorektora Stevana Trbojevića moramo da zatražimo jasne i nedvosmislene odgovore na optužbe koje su se pojavile u javnosti.

Prorektore Stevane Trbojeviću, u "Glasu Srpske" od 5. oktobra 2013. godine Vi ste javno optuženi za teška moralna i krivična djela na koja nikada niste pružili javnosti odgovor. U ime univerzitetske javnosti zahtijevamo od Vas decidne odgovore, jer je Vaša obaveza da univerzitetsku i širu zajednicu obavijestite da li su javno navedene optužbe tačne.

U "Glasu Srpske" ste označeni kao onaj koji je izmanipulisao predstavnike Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) i Unije studenata RS koji su tom prilikom zaprijetili bojkotom nastave i oktobarskog ispitnog roka kao vid pritiska na Ministarstvo prosvjete i kulture RS da potpiše ugovor o realizaciji druge faze kredita sa austrijskom firmom VAM, namijenjenog razvoju Univerziteta.

Naime, predstavnici studenata su svoje zahjteve pravdali tvrdnjom da će - ako se ne potpiše druga faza kredita vrijedna 10 miliona evra – biti ugrožen studentski standard i uopšte doći u pitanje budućnost Univerziteta. Prva faza kredita za Univerzitet u Istočnom Sarajevu je odobrena u visini od 7 miliona evra i utrošena u nabavku opreme na fakultetima.

Rukovodstvo Univerziteta u Istočnom Sarajevu, stoji u "Glasu Srpske", ne samo da nije opravdalo trošenje novca iz prve faze kredita, nego je podiglo studentsku prethodnicu u žurbi da se potpiše druga faza. Iz tih sredstava, naime prve faze kredita kupljena je informatička oprema za fakultete, a računari su plaćani i po 4.000 KM po komadu.

Pitanje je kako ogromna količina računara nabavljena za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu košta višestruko više nego u maloprodaji? Odnosno, kako to da se cijena uveliko uvećava kada se oprema kupuje naveliko?!

1. Da li je, prorektore Stevane Trbojeviću, tačno da ste se bavili protuzakonitim nagovaranjem, odnosno manipulacijom studenata, i kako, budući da ste direktno odgovorni, objašnjavate fantastično visoke cijene računara i uopšte opreme za fakultete? Zašto Rektorat Univerziteta u Istočnom Sarajevu nije opravdao trošenje sredstava iz prve faze kredita?

2. Da li je tačna optužba iznesena u Glasu Srpske da su Vas dužnici vozili u gepeku automobila da im isplatite 250.000 evra provizije?

Ukoliko nemate razumno i uvjerljivo objašnjenje, pozivamo nadležne organe da hitno po službenoj dužnosti ispitaju sve ove u javnosti iznesene teške optužbe o Vašim postupcima.

Na kraju, da ponovimo zaključke nastavnika i saradnika Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu: da je Rektorat privatizovao Univerzitet, da ne poznaje osnovne demokratske i akademske principe na kojima univerzitet počiva, te da postoje ozbiljne sumnje o finansijskom poslovanju Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a prije svega u odnosu na prethodno i sadašnje trošenje sredstava austrijskog kredita. Postoji tu još bezbroj pitanja, kao što je recimo izmišljanje nepostojećih, ali dobro plaćenih mjesta (pomoćnik rektora) za poslušnike prorektora Stevana Trbojevića sa Saobraćajnog i Pravnog fakulteta, ili izmišljanje funkcije studenta prorektora, što ne postoji u Statutu, ali o tome više drugom prilikom.

Stoga ponovo zahtijevamo hitnu i energičnu reakciju Ministarstva prosvjete i kulture RS u vidu smjene rektora i rektorskog kolegijuma.

Napominjemo da autonomija univerziteta nije paravan koji omogućava Rektoratu Univerziteta da proganja zaposlene i privatizuje instituciju od ogromne državne i društvene važnosti, kao što ni Ministarstvo prosvjete i kulture RS ne može autonomiju univerziteta da tumači kao prepreku svom miješanju u poslove univerziteta koji mu spadaju u nadležnost, i bez čije principijelne intervencije Univerzitet u Istočnom Sarajevu može samo dalje da ide u potpunu naučnu i obrazovnu propast.

Ukoliko bude potrebno, spremni smo da animiramo i širu akademsku zajednicu, kako u našem regionu tako i u Evropi, o tome šta autonomija univerziteta stvarno znači.

Pale, 20. marta 2014. godine

Komisija za strateški razvoj Filozofskog fakulteta

Prof. dr Milanka Babić, dekan
Prof. dr Milimir Mučibabić, rukovodilac Katedre za žurnalistiku
Prof. dr Mišo Kulić, rukovodilac Katedre za filozofiju
Prof. dr Miloš Kovačević, rukovodilac Katedre za srpski i ruski jezik i književnosti
Prof. dr Saša Knežević, rukovodilac Katedre za njemački jezik i književnost
Prof. dr Milenko Pikula, rukovodilac Katedre za matematiku, fiziku i računarstvo
Prof. dr Biljana Sladoje Bošnjak, prodekan za nastavu
Doc. dr Vera Vujević, prodekan za naučnoistraživački radНема коментара:

Постави коментар